222 365 819
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ikona-786.jpg

Akreditované kurzy DVPP

889.jpg

Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy

Kurz Komunikace s rodiči žáků s výchovnými problémy je určen učitelům mateřských, základních a středních škol a dalším pedagogům. Účastníci získají konkrétní tipy jak mezi rodiči a pedagogy nastavit partnerskou spolupráci a komunikaci. Vyzkouší si, jak sdělit citlivé a nepříjemné informace rodičům tak, aby byly přijaty a druhá strana měla zájem podílet se na řešení či nápravě situace.

Účastníci si dále uvědomí, jak zpětná vazba ovlivňuje motivaci a důvěru a jak účinný pomocník pro ukazování pokroků to může být, je-li správně využíván. Vyzkouší si různé techniky zpětné vazby, aby si následně vybrali tu vhodnou pro sebe. Získají nové poznatky ke zvládání konfliktních situací s rodiči. Vyzkouší si, jak tyto situace řešit a zejména jak jim předcházet, díky včasnému podchycení signálů. V závěru se účastníci budou moci zastavit a zamyslet nad svým dosavadním fungováním z hlediska prevence stresu a psychohygieny.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

25. 5. od 09:00
do 16:30
1960,- KčPřihlásit se
28. 8. od 08:30
do 16:00
1960,- KčPřihlásit se
890.jpg

Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky

Cílem kurzu Asertivní komunikace pro pedagogické pracovníky je seznámit učitele se základními principy asertivního přístupu komunikace. Účastníci budou interaktivní formou seznámení s asertivními právy. Dále budou pedagogům nabídnuty v uceleném přehledu asertivní techniky. 

Po obecném seznámení s asertivní komunikací si pod vedením lektorky každý účastník ujasní sám za sebe, které z asertivních technik může vhodně využít ve své vlastní praxi a které oblasti asertivního jednání by mohl u sebe posilovat především.

V kurzu budou bohatě využívány interaktivní techniky a modelové situace, aby každý účastník nově nabyté znalosti a dovednosti měl možnost zažít a vyzkoušet jejich účinnost.

 

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP).

od 4. 6.
do 6. 6.
od 15:00
do 18:15
1682,- KčPřihlásit se
27. 8. od 08:30
do 16:00
1682,- KčPřihlásit se
kurz-tkani-tapiserii.jpg

Tkaní tapisérií pro pedagogy

Nástěnné koberce - tapiserie zdobí interiéry již od starověku. Vývojově souvisí s nástěnnou malbou a na jejich návrzích se vždy podíleli významní malíři.

Tento kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

od 8. 1.
do 29. 1.
od 17:30
do 20:00
2490,- KčPřihlásit se
tvurci-seminar-animovaneho-filmu.jpg

Animace výukových materiálů

Víte, že se dají výukové materiály animovat? Napadá Vás jak využít animaci při výuce? Během dvoudenního semináře se dozvíte, jak si vyrobit jednoduché domácí animační studio, naučíte se něco o animačních programech, vyrobíte si a rozhýbete vlastní figurku z papíru a uděláte vlastní animovaný film, který může být skvělou pomůckou při výuce.

Tento seminář je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) pod názvem "Tvůrčí seminář animovaného filmu".

Pojďte s námi proniknout do tajemství animovaného filmu.

od 18. 5.
do 19. 5.
od 09:00
do 14:30
1990,- KčPřihlásit se
od 18. 2.
do 19. 2.
od 09:00
do 14:30
1990,- KčPřihlásit se
efektivni-komunikace-s-detmi.jpg

Efektivní komunikace s dětmi

Cílem kurzu je, aby si účastníci byli schopni uvědomit si negativními projevy při komunikaci s dětmi a uměli se jich vyvarovat. Účastníci poznají techniky efektivní komunikace a naučí se je v komunikaci s dětmi využívat. 

 

Účastník kurzu umí identifikovat svůj převažující výchovný styl a dokáže vyhodnotit, jaký dopad má jeho výchovný styl v komunikaci. Zná dopady dalších výchovných stylů na děti.

Účastník kurzu umí používat efektivní prostředky verbální komunikace (adekvátní slovní zásoba, pozitivní formulace, tempo řeči, hlasitost aj.), umí používat vhodné prostředky neverbální komunikace (gesta, oční kontakt, vzdálenost od komunikačního partnera atd.).

Účastník kurzu zná techniku aktivního naslouchání a umí ji začleňovat do komunikace s dětmi. Uvědomuje si nevhodnost neefektivních reakcí na emoce druhých, ví jak empaticky reagovat.

Účastníci kurzu využijí nabyté vědomosti k efektivní komunikaci s dětmi ve výchovně vzdělávacím procesu i mimo něj.

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a s § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

 

 

Vytvořilo Zawoko NET ACZ spol. s r.o., 2007-2013 | Vzdělávací centrum | E-mail: acz@aczprace.cz